Dvojkrídlová brána s bráničkou

Naše novo pridané vzory sa dostávajú do reálneho prevedenia. Nasledujúci projekt s označením 119 disponuje lamelou s celkovou šírkou 19cm. V prevedení s medzerou 1cm tak dosiahneme zaujímavý a moderný dizajn. Celý projekt tvorila dvojkrídlová brána s plnou automatizáciou a bránička s nerezovým kovaním a implementovanou schránkou. Zaujímavou bola aj zvolená farba s označením RAL 8028, ktorej dizajn vyzdvihla aj štruktúra povrchu. Samozrejmosťou boli aj krycie elementy, ktoré dizajnu len dopriali na zaujímavosti a modernosti.

Klient: Peter J.

Miesto: Nový Ruskov

Dátum: 15.05.2023

Zadanie od zákazníka

Klient mal v záujme uzavretie prednej časti. Keďže nám priestor neprial nebola iná možnosť ako zvoliť dvojkrídlovú bránu. Klientovi sme dodali jeden z prvých projektov nesúc označenie 119. Samozrejme klient vedel do čoho ide, pretože naším klientom ponúkame možnosť pozrieť si na reálnych vzorkách ako lamela vyzerá s 1cm medzerou. Ak by mal záujem o iné prevedenie, ktoré nemáme vo fyzickej vzorke tak máme k dispozícií vytvorenie vizuálu na rozmery ktoré klient zadá. Tak aj klient vidí ešte pred realizáciou ako produkt vo finále bude vyzerať.

01.

Rozmer otvorov

Dvojkrídlová brána – 3176mm x 1235mm

Bránička – 995mm x 1305mm

 

02.

Vzor

03.

Farba

RAL 8028 – Jemná štruktúra

04.

Príslušenstvo

Pohon KEY (LED maják, fotobunky, 2x ovládač)

KUBE – ovládanie telefónom

Implementovaná schránka

Nerezové kovanie

Krycí systém

 

Realizácia projektu

Klient pri zameraní disponoval už správne pripravenými otvormi a káblovým prevedením. Zameranie teda patrilo k tým „jednoduchším“. Pri osobnom stretnutí okrem zamerania došlo aj ku výbere farby a všetkých doplnkov ako schránka, typ pohonu. Pri výrobe projekt úspešne prechádzal fázami výroby až došlo ku telefonátu s termínom montáže. Montáž prebehla počas 1 dňa a v závere sme klientovi odovzdali plne funkčný projekt aj s inštruktážou.

Celkový pohľad

Dvojkrídlová brána

Dvojkrídlová brána

Pohľad z vnútra

Bránička s implementovanou schránkou