Automatické závory

Automatické závory

Elektromechanická 24V závora s dvoma LED majákmi signalizujúcimi zelenú farbu pre prejazd alebo červenú pre spustené rameno, vyhotovená vo viacerých verziách pre ramená do 3m, 4m alebo 6 až 8m. Pre najsilnejšiu verziu je k dispozícii až 8m rameno s dvoma pružinami vyvažujúcimi jeho pohyb. Robustné páky a prevody zaručujú dlhodobú a intenzívnu prevádzku. Enkóder, ktorý sa stará o bezpečnosť pri detekcii prekážok. Možnosť nastavenia rozdielnej rýchlosti pre otváranie a zatváranie.

Čo všetko zahŕňa realizácia automatickej závory?
Automatické závory

ALT

V portfóliu značky KEY automation sa nachádzajú aj závory s označením ALT. Moderné a funkčné riešenie pre firmy ale aj súkromnú sféru. Závora je obojstranná, použiteľná pre pravú aj ľavú verziu. Má v sebe zabudovaný LED semafór svietiaci na zeleno pre povolený prejazd alebo na červeno pre spustené rameno.

FASTLINE

Vo verzii FASTLINE je závora schopná otvorenia za 1 sekundu. Určená je pre intenzívnu prevádzku, kedy je schopná vykonať až 500 cyklov za hodinu.

DOPLNKY

Pre výber automatickej závory ponúkame zákazníkovi individuálne poradenstvo. Je možné vybrať si zo širšej ponuky doplnkov. Ako príklad môžeme uviesť signalizačné LED diódy v ramene závory, indukčný detektor kovu (zhotovenie indukčnej sľučky) či nastaviteľné opory pre ramená.