Krídlové vstupné brány

Častou voľbou zákazníkov s dostatočným priestorom na pozemku je brána dvojkrídlová. Jedná sa o klasickú otváravú bránu, najčastejšie smerom dovnútra. Ich výhodou je, že nepotrebujú miesto na odsúvanie do strany, no nevýhodou býva, že odoberajú priestor z dvora pre svoj pohyb. Ak priestor nedovoľuje použitie dvojkrídlovej brány z dôvodu usporiadania infraštruktúry pozemku, je možnosť použiť bránu jednokrídlovú, ktorá sa otvára len do jednej strany a umožňuje mať odkrytú celú opozitnú časť. V tomto prípade je však potrebné počítať s dlhším priestorom pre otváranie krídla za prejazdom. Taktiež vstupná bránička pre chodcov je štandardne riešená ako jednokrídlová.

Čo všetko zahŕňa realizácia krídlovej vstupnej brány?
logo - biele -02

POUŽITIE

Ak používame krídlovu bránu s pohonom, nieje potrebné do prejazdu montovať stredový doraz. Elektrický pohon zabezpečí zastavenie brány na základe vlastných mechanických dorazov. Krídlová brána sa používa pri nedostatku miesta pre odsúvanie posuvnej brány.

logo - biele -02

VÝHODY

Jednoducho nastaviteľný typ brány. Nevyžaduje si špeciálne konštrukčné riešenia. Rýchle otváranie a zatváranie.

logo - biele -02

NEVÝHODY

Zaberá miesto za prejazdom pre svoj pohyb pri otváraní a zatváraní. Je však možné bránu otvárať aj do ulice, ak to podmienky dovoľujú. Pri montáži do otvoru uberá svetlú šírku prejazdu.

logo - biele -02

DOPLNKY

Brána môže byť ovládaná automaticky elektrickým pohonom alebo mechanicky (ručne). Dodávané je ku bráne/bráničke voliteľné príslušenstvo: nerezové madlo / kľučka / guľa, vložkový zámok, cylindrická vložka, elektrozámok, bočné krycie lišty, videovrátnik, mechanický doraz brány, petlica.