Články

Navštívili sme našu partnerskú lakovňu v Košiciach: Je rozdiel v kvalite lakovania spojený s výkonom pece?

Prvý krát sa s práškovými vypaľovacími farbami stretli už v roku 1992, keď potrebovali lakovať vlastné výrobky. Od toho času sa podieľali na lakovacom procese z pozície zákazníka. Rok čo rok sa zúčastňovali sa odborných seminárov a školení o technológiách práškového nanášania farieb, aby mali vždy najnovšie informácie.

V roku 2015 presťahovali do novovybudovaných výrobných priestorov, čo im umožnilo reálne uvažovať o vlastnej lakovacej linke. Víziu premenili v realitu v roku 2019, kedy uviedli do prevádzky jednu z najmodernejších lakovacích liniek v okolí – ECOLAK.

Práve ECOLAK je naším partnerom pri lakovaní všetkých našich produktov. Aké môžu byť rozdiely vo farbách, ktoré sú používané v práškových lakovniach? Nám v rozhovore porozprával Ing. Milan Martinásek, konateľ ECOLAK.

Aký vplyv má jemné prebrúsenie zinku na trvácnosť nalakovaného produktu?

Mechanické zdrsnenie či už to prebrúsenie, alebo jemné opieskovanie má pri žiarovo pozinkovaných povrchoch veľký zmysel vytvorí sa kotviaci profil pre lepšiu adhéziu farby a zároveň sa zinková vrstva mechanický naručí a zahreje, čím sa z nej uvoľnia plyny, ktoré vznikli pri procese pozinkovania a neposlednom rade sa povrch zjednotí, čím sa dosiahne lepší estetický výsledok pri lakovaní.

Aké značky farieb používate?

Prioritne používame práškové vypaľovacie farby Axalta a Tiger jedná sa o renomovaných európskych výrobcov, tieto farby nepatria medzi najlacnejšie, ale spĺňajú veľmi prísne kvalitatívne a ekologické štandardy na trhu. Majú vynikajúcu výdatnosť a dobre sa s nimi pracuje.

Aké môžu byť rozdiely vo farbách, ktoré sú používané v práškových lakovniach?

Rozdielov môže byť viac veľmi dôležité je aby boli správne naprojektované t.j. Ak je farba určená na interiérové použitie je nevhodné ju použiť na exteriér lebo po krátkom čase ju UV žiarenie zdegraduje a stráca odtieň, lesk a svoje úžitkové vlastnosti.

Aj na vonkajšie použitie je niekoľko kvalitatívnych tried polyesterov my z pravidla pre exteriérové použitie aplikujeme fasádne polyestery a Qatikotom čo v súčasnosti predstavuje najvyššiu kvalitu a životnosť pri tejto technológii.

Aký je rozdiel medzi klasik a corrofix?

Systém, ktorý nazývame Clasic je nanesenie práškového polyesteového laku na mechanicky pripravený a správne odmastený pozinkovaný povrch v systéme, ktorý sme nazvali Corrofix je medzi polyesterovým lakom pozinkovanou vrstvou špeciálny primer Zero zink antigassing reactive.

Je to absolútne jedinečný základ s patentovanou technológiou HDC (High Desity Closlinking) určený pre kotvenie na pozinkovaný povrch, odplynenie pri vypaľovaní a vytvorenie veľmi hustej sieťovej štruktúry so silnou bariérou.

Je to vrstva ktorá ma veľmi dobré antikorózne vlastnosti a zároveň umožňuje počas procesu vypaľovania jednoduchšie prenikanie zvyškových plynov, ktoré vznikli pri pozinkovaní cez svoj povrch.

Pri takto upravenom povrchu môžeme očakávať v stredoeurópskych klimatických podmienkach aké máme na Slovensku životnosť lakovaných výrobkov nad 15 rokov.

Môže byť rozdiel v kvalite lakovania spojený aj s výkonom pece?

Určite veľakrát sa stretávam s tým, že výkon pece je poddimenzovaný a pri snahe o vypálenie výrobku sa pri vložení výrobkov do pece dochádza ku veľmi pomalému nahrievaniu výrobkov, kedy môžeme vidieť nejednotný povrch a dokonca aj miesta kde polymer na ostrých hraná a tvarovo zošitých plochách tečie.

My disponujeme dvoma vypaľovacími pecami , každá má výkonom až 200KW ktoré pri vypaľovaní dlhších výrobkov vieme prepojiť a vypaľovať tak výrobky až 7m dĺžky. Vypaľovanie je rovnomerné v celom objeme pece a povrch je dokonale
spracovaný a pripravený odolávať exteriérovému prostrediu dlhé roky.

Podobné príspevky