Články

Naše produkty sú v súlade s príslušnými bezpečnostnými certifikátmi a normami, čo zaručuje ich bezpečné používanie

Jednou z najdôležitejších certifikácií, ktoré musia naše produkty spĺňať, je certifikácia CE. Tento symbol je pre zákazníkov dôkazom, že naše produkty spĺňajú prísne európske normy a smernice týkajúce sa bezpečnosti a kvality.

Bezpečnosť našich vjazdových brán, plotov a garážových brán je pre nás prioritou, preto všetky naše výrobky prechádzajú prísnou kontrolou a testovaním, aby sme zaistili ich bezpečné používanie a dlhú životnosť.

Prioritou je dodržiavanie príslušných noriem a štandardov

Okrem certifikácie CE sa zaväzujeme dodržiavať aj ďalšie príslušné normy a štandardy. Napríklad norma ISOš 9001 je pre nás dôležitá, pretože sa zaoberá riadením kvality v našej výrobnej a montážnej činnosti . Táto norma nám pomáha zabezpečiť, aby boli naše procesy riadené efektívne a aby sa naše produkty vyrábali s najvyššou možnou starostlivosťou a dôrazom na detail.

Jednou z dôležitých zmluvných podmienok, ktorú zohľadňujeme pri všetkých našich projektoch, je povinnosť dodržiavať požiarnu ochranu a bezpečnosť pri práci.

Zmluvná časť hovorí: Za dodržiavanie požiarnej ochrany a za dodržiavanie bezpečnosti pri práci a za bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach zodpovedá zhotoviteľ.“

Tento záväzok je pre nás neoddeliteľnou súčasťou každého projektu a zabezpečuje, že naša práca je vykonávaná s maximálnou starostlivosťou a pozornosťou k bezpečnosti našich pracovníkov a zákazníkov.

Ako posilníme našu konkurenčnú výhodu?

Ďalším dôležitým aspektom našej činnosti je bezpečnosť našich zákazníkov a ich majetku. Preto sa snažíme dodržiavať nielen európske normy, ale aj miestne predpisy a smernice týkajúce sa konštrukcie a montáže vjazdových brán , plotov a garážových brán. Naši odborníci poznajú miestne normy a predpisy a dodržiavajú ich pri každom projekte.

V našej spoločnosti si uvedomujeme, že bezpečnosť a kvalita našich produktov je neoddeliteľne spojená s našou dobrou povesťou a dôverou našich zákazníkov. Preto sa neustále snažíme zlepšovať naše procesy a dodržiavať najnovšie bezpečnostné normy a štandardy v našom odvetví. Veríme, že dodržiavanie príslušných certifikácií a noriem nám pomáha posilniť našu konkurenčnú výhodu a zabezpečiť dlhodobý úspech na trhu.

Na záver môžeme konštatovať, že bezpečnosť a kvalita našich produktov sú pre nás prioritou. Náš záväzok dodržiavať príslušné bezpečnostné certifikácie a normy je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločenskej zodpovednosti a obchodnej integrity.

Veríme, že týmto spôsobom chránime nielen zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov, ale posilňujeme aj dôveru v kvalitu našej značky. Sme hrdí na to, že naše produkty spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy, čím prispievajú k bezpečnejšiemu a spoľahlivejšiemu prostrediu pre našich zákazníkov a ich aktíva.

Podobné príspevky