Dvojkrídlová brána s bráničkou

V obci Jablonové sme na želanie klientovi pripravili projekt na mieru. Jeho obsah tvorila dvojkrídlová brána s plnou automatizáciou značky KEY a bránička s nerezovým kovaním. Veľkou výhodou je možnosť otvárania brány nie len ovládačmi, ale aj mobilným zariadením. Celý projekt sme kotvili na naše kotviace stĺpy 100x100mm. Na želanie sme klientovi ako vzor vybrali 4mm drôt štvorcového charakteru. Podmienkou bolo dodržanie vzoru pri gabiónovom oplotení. Spolu so vzorom sme prispôsobovali aj farbu projektu.

Klient: Ľubomír Ž.

Lokalita: Jablonové

Dátum: 15.02.2023

Zadanie od zákazníka

Skutočne pokrývame celé Slovensko. Dôkazom je aj tento projekt na Záhorí. Klient si nás vyhľadal na základne internetovej prezentácií. Po prezentácií našich výrobkov nás kontaktoval s prosbou o cenovú ponuku. Na základe dodaných rozmerov a doplnkov sme klientovi vytvorili ponuku do 48 hodín. Následne po vzájomnej sme sa s klientom stretli osobne na mieste. Klient nám vysvetlil podrobnosti ohľadne vzoru a farby. Doplnili sme si všetky detaily. Keďže nedošlo ku výrazným zmenám od prvotného zadania cena zostala nezmenená. Projekt sme po odsúhlasení klienta odoslali do výroby.

01.

Rozmer otvorov

Dvojkrídlová brána – 3800mm x 1750mm

Bránička – 900mm x 1750mm

Stĺpy – 100mm x 100mm

02.

Vzor

 4mm drôt – dodržanie štvorcového vzoru na gabiónovom múre

 

03.

Farba

RAL 9007

04.

Príslušenstvo

Pohon KEY (LED maják, fotobunky, ovládače)

KUBE – ovládanie telefónom

Nerezové kovanie

Krycí systém

Realizácia projektu

Realizácia projektu prebiehala podľa plánu. Fakt, že vzor ktorý si klient zvolil nemáme v našom portfóliu nemenilo nič v postupe ktorý naše výrobky absolvujú. Ako projekt postupoval výrobným procesom bol klient automatizovane informovaný prostredníctvom emailových správ o jeho stave. V momente kedy projekt bol pripravený na montáž sme klienta kontaktovali s termínom montáže. Montáž prebehla počas 1 pracovného dňa. V závere montáže sme klientovi odovzdali projekt, ktorý splnil podmienky nastavené na začiatku.

Celkový pohľad

 

Dvojkrídlová brána s bráničkou

 

Dvojkrídlová brána s bráničkou

 

Pohľad z vnútra

Pohľad z vnútra