Články

Oceľ vs. Hliník

Pri voľbe správneho výrobného materiálu sa dnes čoraz viac stáva kľúčovým rozhodnutie medzi dvoma konkurentmi: oceľou a hliníkom. Tento súboj o dominanciu vo svete materiálov prináša do hry rôzne vlastnosti, výhody a výzvy, ktoré sa stávajú rozhodujúcimi faktormi pri voľbe správneho materiálu pre konkrétny projekt.

Oceľ a hliník majú obaja čo ponúknuť, a to nielen v oblasti pevnosti a odolnosti, ale aj v oblasti ekologických ohľadov a dizajnových možností. V tomto článku sa pohľad na tento rozhodujúci boj materiálov oceľ vs. hliník, kde zhodnotíme ich jedinečné vlastnosti, aplikácie a vplyv na stavebné odvetvie a priemysel vo všeobecnosti.

Dva materiály, o ktorých sa v dnešnej dobe veľa diskutuje. Oceľ sa využíva už dlhé roky v exponovanom prostredí, nakoľko je vďaka svojej pevnosti spoľahlivá, no v súčasnosti je v trende hliník, o ktorom sa vďaka jeho popularite šíria rôzne mýty, ale aj mnoho pravdivých faktov. V tomto článku by sme Vám radi priblížili danú problematiku z rôznych perspektív.

Aké sú výhody respektíve nevýhody jedného materiálu voči druhému?

Hliník patrí medzi mäkké kovy, vďaka svojej nízkej hustote je ľahký, tvárny a má nízky bod tavenia. Z dlhodobého hľadiska je hliník trvácny, no na jeho povrchu dochádza pri styku s vlhkým prostredím k oxidácii.

Oceľ je zliatina kovov, čím vzniká pevný a odolný materiál s vysokým bodom tavenia, čo si vyberá svoju daň v podobe vyššej váhy. Vo vlhkom prostredí podlieha korózii. Pri ošetrení žiarovým zinkovaním je oceľ trvácna a zabraňuje sa hrdzaveniu.

MÝTY ALEBO FAKTY ?

Ale veď ``HLINÍK“ je ľahší``....

Často krát sa nám stáva, že ako jeden z hlavných argumentov, prečo si vybrať hliníkovú bránu a nie oceľovú je práve spojenie hliníka a váhy.

Áno, hliník je v porovnaní s oceľou pri rovnakom množstevnom objeme ľahší. Tento fakt je jednoducho vysvetliteľný vzhľadom na nižšiu hustotu materiálu. Hliník je obľúbeným materiálom v automobilovom priemysle, kde sa používa na výrobu menej exponovaných súčiastok, nakoľko znižovanie hmotnosti vozidiel prináša prospech v oblasti spotreby ako aj dynamiky vozidla. Avšak je tento aspekt potrebný aj v priemysle výroby brán a plotov? Z nášho pohľadu nie je. Aby sme neostali len pri pohľade, ale poďme si rozobrať FAKTY.

Je váha naozaj dôležitá?

Poďme si spoločne rozobrať jednotlivé výrobky, aby sme zistili, čo si pre dlhodobú životnosť vyžadujú. Základným výrobkom je samotná brána. Na základe štatistík vieme, že dnes si pri objednávke novej brány žiada o jej automatizáciu 93% klientov. Samotné pohony ako aj hybné časti brán sú konštruované vzhľadom na ich parametre a preto sa pri otázke ušetrenia hmotnosti pri hliníkovom výrobku nie je potreba zaoberať. Jedinou výhodou je manipulácia pri výrobe ako aj pri montáži, no samotný klient s touto manipuláciou neprichádza do kontaktu. Čo však v prípade, že nastane výpadok elektrickej energie a bránu bude potrebné otvárať ručne? Jedným z našich odporúčaní je dokúpiť si k automatizácií externú batériu, ktorá Vám tento problém vyrieši. No v prípade, že touto výbavou nedisponujete, je potrebné z vozidla vystúpiť, automatizáciu odblokovať a bránu otvoriť či zatvoriť ručne. Pri výrobe a montáži brán je dôležité myslieť na fakt, že brána musí mať ľahký chod už pri manuálnom otváraní a samotný pohon je len prostriedok na to, aby ju dostal do pohybu, nesmie sa s jej pohybom „trápiť“. To znamená, že nech je brána vyrobená z akéhokoľvek materiálu, jej pohyb musí byť ovládateľný aj manuálne.

Ďalším z výrobkov je samotná bránička, ktorú ovládate manuálne a vo veľkej väčšine prípadov sa jedná o štandardnú krídlovú bráničku. Platí tu rovnaký princíp ako pri bráne. Jednoduchým príkladom sú interiérové dvere, kedy rozdiel medzi lacnejšími „ľahkými papundekľovými“ dverami a dverami z masívu je rozdiel práve pri tom, keď uchopíte kľučku a manipulujete nimi. V ruke cítite pocit omnoho ťažších a pevnejších dverí, no ich otváranie či zatváranie Vám oproti ľahším „papundekľovým“ nerobí žiadny problém.

Plotový dielec väčšinou nehybne vysí na vymurovanom plote, či pevných kovových stĺpoch a preto tu nevyvstáva žiadna otázka mať potrebu vyrábať produkt z materiálu, aby sme ušetrili jeho hmotnosť.

Dôležitá je PEVNOSŤ materiálov !

Nižšia váha a s tým spojená nižšia hustota materiálu si v prípade hliníka vyberá svoju daň v pevnosti. V porovnaní s oceľou je hliník mäkší a pevnostne slabší materiál, čo môže mať pre životnosť výrobkov, ktoré podliehajú neustálemu tlaku, hybnej sile a vyšším teplotám (najmä pri výrobkoch, na ktoré je aplikovaný tmavý odtieň finálnej povrchovej úpravy – „tmavá farba“) negatívny vplyv.

Pri výrobkoch z ocele sa nemusíme obávať deformácie ani po dlhodobom užívaní, či aplikácii v rôznych poveternostných podmienkach.

POZOR na TEPELNÚ ROZŤAŽNOSŤ !

Každý materiál sa pri zmene teploty deformuje. Už zo základnej školy vieme, že kov sa pri zvýšení teploty „rozťahuje“ a pri jej znížení sa naopak „sťahuje“ do svojho pôvodného stavu. Tepelná rozťažnosť hliníka je voči oceli trojnásobná. Čo to znamená?

Predstavte si horúci letný deň, kedy je Vaša brána vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Oceľ sa nahriatím začne rozpínať, čo môže mať následky najmä, ak sú na bráne montované veľké plechové plochy, či dlhé lamely, kedy dochádza k namáhaniu spojov. V prípade hliníka je táto rozťažnosť pri tých istých podmienkach až trojnásobná, čo má ešte väčší vplyv na spoje, povrchovú úpravu v spojoch a iných exponovaných miestach.

Pre jednoduchší výber medzi hliníkovou a oceľovou bránou sme pripravili krátke mýty a fakty, ktoré často krát komunikujeme s našimi klientmi.

MÝTUS alebo FAKT?

O hliník sa netreba starať a prežije až do konca sveta – MÝTUS!

  •  Neupravený HLINÍK podlieha oxidácii a teda na jeho povrchu môžeme pri kontakte s vlhkosťou vidieť biely prášok.

Neupravená OCEĽ hrdzavie a teda na jej povrchu môžeme pri kontakte s vlhkosťou vidieť oranžové sfarbenie. – FAKT!

  • Oceľ podlieha korózii a teda jej životnosť je v tejto forme kratšia ako pri hliníku. Čo však vysoko predlžuje životnosť ocele je proces žiarového zinkovania.

Hliníková brána = bez údržbová brána – MÝTUS!

  • Každý výrobok bez ohľadu použitý materiál potrebuje svoju starostlivosť pre predĺženie životnosti. Vždy sa rozpráva o životnosti hliníka, ocele, nerezu, no pri zárukách na bránu nikto nemyslí na jej hybné časti. A práve tieto potrebujú svoju starostlivosť, nakoľko môže dôjsť k ich opotrebeniu omnoho skôr, než by mal samotný výrobok zoxidovať, či prehrdzavieť.

Železnú bránu musím natierať – MÝTUS!

  • Nejedná sa totiž o materiál, z ktorého je brána vyrobená, ide však o typ povrchovej úpravy. Väčšina výrobcov dnes využíva práškové lakovanie, no aj tam je potrebné spolupracovať s profesionálmi, ktorí vedia ako pripraviť podklad pre správne nanesenie práškovej farby, taktiež „pec“ musí byť správne uspôsobená a výkonná na to, aby dokázala samotný prášok roztaviť v správnom čase a vstupuje do toho ešte veľa premenných. Preto je dôležité, aby ste boli dôsledný pri výbere zhotoviteľa, ktorý pozerá na detaily a dokáže Vám ponúknuť dlhotrvácny produkt. V tomto prípade samozrejme bránu, nech je vyrobená z akéhokoľvek materiálu, natierať nemusíte.

Ako ste si mohli všimnúť, často krát je použité slovo NEUPRAVENÝ a teda oceľ pre naše výrobky je upravovaná žiarovým zinkovaním (kúpeľ v horúcom zinku – pozinkované zvonku aj zvnútra profilu) a následne aj úprava práškovým lakovaním. Taktiež hliník podlieha rôznym úpravám a následne aj finálnou úpravou práškovým lakovaním.

A VÝSLEDOK ?

ŽIVOTNOSŤ OBOCH MATERIÁLOV Z HĽADISKA KORÓZIE JE NA ROVNAKEJ ÚROVNI.

Nech si už vyberiete akýkoľvek materiál pre výrobu Vašej brány, pozerajte sa viac na samotné technické vyhotovenie než na to, z akého je materiálu. Jeden od druhého sa líšia v rôznych aspektoch, no sú tieto aspekty pre výrobu brán až také dôležité?

Oceľ je pevnejšia, no aj pevnosť hliníka je pre tento priemysel postačujúca.

Hliník je ľahší, no váha pri bránach nehrá rolu ako napríklad pri automobilovom či leteckom priemysle.

Trvácnosť hliníka je vyššia, no dnešné technológie a rôzne povrchové úpravy ako hliníka, tak aj ocele vyrovnávajú ich životnosť na rovnakú úroveň.

pri výrobe Vašej vysnívanej brány teda nie je dôležité, z akého materiálu je vyrobená, ale ako má samotný výrobca navrhnuté a skonštruované tieto výrobky. Či počíta so všetkými situáciami, ktoré môžu nastať a či sa na tento výrobok pozerá taktiež z dlhodobého hľadiska.

Pri dnešnom škrtaní cien a zlacňovaní v rôznych aspektoch sa výrobcovia uchyľujú k rôznym zmenám, ktoré majú vplyv aj na trvácnosť výrobkov. Pamätajte, že každý nový výrobok je v prvý deň krásny a funkčný, no bude taktiež aj o 10 rokov?

Porovnanie v 60-tich sekundách