Články

Brána v extrémnom stúpaní

Posuvná samonosná brána v extrémnom stúpaní s bráničkou

Posuvná samonosná brána v
extrémnom stúpaní s bráničkou

Nasledujúci článok nám dôkladnejšie a hlavne technicky detailnejšie rozoberie jednu z našich posledných referencií. Radi by sme Vám ukázali, že aj technicky náročnejšie riešenia sú pre  firmu VISIO systems  výzvou a radi túto výzvu prijmeme. Špecifickosť tejto referencie spočíva v sklone, v ktorom sa pozemok nášho klienta nachádza. V absolútnom vyjadrení ide o 12% stúpanie. To ako sa na takýto projekt pripraviť, čo všetko si vyžaduje a čo všetko so sebou prináša sa Vám budeme snažiť vysvetliť v nasledujúcich riadkoch.

Zameranie

Prvým krokom pre úspešnú realizáciu je správne zameranie stavebných otvorov a betónových pätiek ako aj dohodnutie sa na všetkých detailoch a požiadávkach klienta.

Špecifickosť tejto zákazky spočívala aj v zameraní uhlov pomocou lasera a ďalších na to určených pomôcok. Na prvom stretnutí dolaďujeme taktiež detaily ohľadom vzoru výplne (vzhľadu brány), farby a všetkých doplnkov.

Dané stretnutie si však vyžadovalo aj dohodnutie detailov súvisiacich so stúpaním. Klient bol informovaný priamo na mieste o potrebnom príslušenstve pre dané stúpanie, čiže o využití výkonnejšieho elektrického pohonu, viackolieskových polyamidových vozíkoch a hydraulickej brzde.

Brána v extrémnom stúpaní

Výroba

Brána v extrémnom stúpaní
Brána v extrémnom stúpaní
null
Ako prebieha postup výroby po schválení cenovej ponuky?
null

Prvým našim krokom je spracovanie všetkých technických výkresov našim pracovníkom. Pri tejto (samozrejme aj pri ostatných) zákazkach je veľmi dôležitý presný výpočet a nakreslenie všetkých uhlov brány, aby výroba, ktorá postupuje podľa týchto výkresov, vedela všetko vyrobiť na mieru. V tomto prípade na základe presného zamerania uhlov náš pracovník dokázal vytvoriť technické výkresy, ktoré následne pokračujú do rúk vedúceho výroby.

null

Vedúci výroby si spoločne s konštrukter prejdú celú zákazku a keď je všetko jasné pre obe strany, tak sa začína s výrobou. Ešte pred prvým rezom si technik prejde všetko s ďalšími pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na danom projekte. Pri výrobe tejto konkrétnej zákazky sme si v dielni nasimulovali nameraný otvor aj so sklonom a pozváraný rám brány sme do neho vložili, aby sme zistili, či boli naše výpočty správne. Následne, keď bol správne vyrobený rám sme postupovali v štandardných krokoch.

Montáž

Keď je brána pripravená na finálnu montáž, klienta informujeme a dohodneme si termín. Na takúto montáž je potrebné zaobstarať aj vozidlo s hydraulickou rukou (pozn. zabezpečujeme ju my). Toto zariadenie šetrí kríže našim pracovníkom, no zároveň pri tejto bráne bola potrebná dôkladnejšia manipulácia, keďže ju bolo potrebné držať v určitých polohách dlhšiu dobu. Ešte však pred tým ako je použitá hydraulická ruka, je potrebné presné rozmeranie a uchytenie nosných vozíkov na betónový základ. Ich nastavenie je alfou a omegou celého fungovania brány. Ďalším krokom je testovanie či je brána správne položená a či manuálny chod brány je v poriadku. Pri danej zákazke bolo o niečo náročnejšie takéto testovanie, keďže položenie brány bolo v extrémnom stúpaní. Je potrebné vôbec takéto manuálne otestovanie? Áno, pretože tak naši pracovníci vedia zistiť, či je brána správne položená, či spolupracuje s polyamidovými vozíkmi. Ak niekde niečo nie je v poriadku, je omnoho jednoduchšie to vyriešiť ešte pred inštaláciou elektrického pohonu, aby sme predišli zbytočným komplikáciám. Ak máme bránu úspešne položenú a v pohybe brány nič neprekáža, nastáva osadenie horného vedenie pre zabezpečenie stability brány a konečná inštalácia pohonu brány.

Ďalej si rozoberieme čo všetko z hľadiska príslušenstva si brána v extrémnom stúpaní vyžaduje. Bežné príslušenstvo ktoré je samozrejmosťou každej brány nájdete v ďalších pripravovaných článkoch. Tento článok radi venujeme len príslušenstvu, ktoré bolo potrebné okrem bežného. Avšak pre úplnosť si vymenujeme aj „štandardné“ použité príslušenstvo a následne si rozoberieme aj špeciálne použité príslušenstvo pre danú zákazku.

Štandardné príslušenstvo
pre posuvné brány

  • Dorazová lišta pre samonosnú bránu
  • C profil (koľajnica) pre samonosnú bránu
  • Pozinkovaná krytka samonosnej brány
  • Nábehové koliesko samonosnej brány
  • Vodiace polyamidové koliesko
  • Horný doraz s vodiacimi gumovými kolieskami
  • Nábehová kapsa

Špeciálne príslušenstvo
pre brány v extrémnom stúpaní

  • Hydraulická brzda
  • Výkonný pohon
  • Nosné vozíky s polyamidovými kolieskami

Visio rady na záver

Brány v takomto extrémnom stúpaní majú jednu výraznú zmenu oproti klasickým bránam. Keďže tieto brány musia byť prispôsobené danému stúpaniu je potrebné prispôsobiť aj ich konštrukciu. Je teda žiadúce aby spodná časť brány, čiže rám kopíroval stúpanie pozemku. Okrem toho dokážeme kopírovať nie len samotný rám ale aj výplň. Tým pádom sa nám vytvorí súlad brány so stúpajúcim pozemkom. Takáto výroba je tým pádom o niečo náročnejšia ako „klasická“ výroba.

Naše cenové ponuky sú každému klientovi počítané a vytvárané na mieru. Keďže každý klient má špecifické požiadavky a špecifické rozmery je náročné nastaviť naše ceny ako fixné. S čím je potrebné počítať pri takejto bráne je, že výroba a montáž brány je o niečo náročnejšia, príslušenstvo brány je iné ako pri „klasickej“ bráne. Avšak v závere tohto článku by som rád podotkol, že cena na ktorej sa dohodneme je vždy konečná a to znamená, že sa nestane, že počas výroby alebo pri montáži sa Vám cena navýši. Cena, pri ktorej si „podáme ruku“ je finálna.

Kontaktujte nás