Články

Spôsoby ako poskytnúť skvelý zákaznícky servis

Predstavme si situáciu, kedy nás kontaktuje klient so žiadosťou o osobné stretnutie. Náš obchodný zástupca, preukazujúci profesionálny prístup, sa hneď pozrie do svojho plánu stretnutí.

V prípade, že má možnosť zaradiť stretnutie s klientom po ceste, bez váhania si s ním dohodne osobné stretnutie na mieste. Ak však má v daný deň plánovaných už viac stretnutí a nemôže klienta zaradiť do svojho harmonogramu, dohodne sa s klientom na termíne podľa jeho možností.

Pred stretnutím si náš obchodný zástupca od klienta dopytuje základné údaje, aby bol schopný vytvoriť predbežnú nezáväznú ponuku. Cieľom tejto ponuky je znázornenie približnej spolupráce, tak aby mal klient jasnú predstavu o možnostiach spolupráce.

Na mieste stretnutia prichádza náš obchodný zástupca v stanovený čas. Spolu s klientom si prejde celý projekt, vypočuje si jeho požiadavky a zodpovie všetky otázky. Po stretnutí si dohodnú ďalšie kroky a termíny.

Následne je klientovi spracovaná cenová ponuka po zameraní. Túto ponuku klientovi odošleme na e-mail a priložíme podobné projekty z nášho portfólia. V prípade ak klient má ďalšie otázky, ktoré neboli zodpovedané, zodpovieme ich v tomto maily.

Následne, po určitom čase, klienta kontaktujeme a spolu prejdeme celú ponuku, zodpovieme všetky otázky a dohodneme sa na ďalších krokoch. V prípade, že nás klient odmietne, pekne mu poďakujeme a pokračujeme v našej práci. Ak sa s klientom dohodneme na realizácii projektu, informujeme ho o ďalších postupoch.

Takto približne vyzerá práca nášho obchodného zástupcu pri komunikácii s klientom. Samozrejme, táto komunikácia prebieha aj počas realizácie projektu, kedy klient dostáva informácie o stave jeho projektu a je mu poskytovaná podpora.

Dokonca aj po montáži je klientovi odovzdaná vizitka nášho servisu a je informovaný aj o pozáručnom servise, kedy nás môže kedykoľvek kontaktovať. Tento prístup je súčasťou našej filozofie a záväzku poskytovať vám, našim zákazníkom, najvyššiu možnú úroveň služieb.